Murkun kanssa elävien tukiverkosto

featured-parentingUsein sanotaan, että vanhemmuus on ehkä maailman rankinta työtä. Etenkin väite voi hyvinkin pitää paikkansa silloin kun lapsi aloittaa taipaleensa kohti aikuistumista ja alkaa elää teinivuosiaan. Teinien käytös on usein hämmentävää, stressaavaa ja toisinaan myös huolestuttavaa, mutta suurimmassa osassa tapauksia kyse on kuitenkin täysin normaalista siirtymävaiheesta kohti aikuisuutta. Vanhempia saattaa surettaa esimerkiksi se, että teini haluaa viettää enemmän aikaa yksin tai ystäviensä seurassa, torjuu hellyydenosoitukset ja keskustelut ja vaikuttaa kerta kaikkiaan välinpitämättömältä tai jopa apealta. Hormonitasojen vaihtelu, muutokset nuoren kehossa, tarve löytää oma identiteetti, ystäviltä ja muilta tahoilta tuleva painostus ja tarve itsenäistyä ovat tunnusomaisia piirteitä teinin elämässä. Kukaan ei ole lapsi ikuisesti ja me kaikki käymme jossain vaiheessa läpi aikuistumiseen johtavan, toisinaan kivisenkin tien. Vaikka nuoren koko persoona vaikuttaa muuttuvan hyvin lyhyessä ajassa, eikä mikään asia ole niin kuin ennen, ovat vanhemmissa heräävät huolen ja hämmentyneisyyden tunteet täysin hyväksyttäviä ja normaaleja, eikä niitä tarvitse hävetä tai peitellä.

Tällä sivustolla käsitellään kaikkea sitä, mitä murrosikäisen kanssa eläminen ja muutenkin vuorovaikutussuhteessa oleminen tuo mukanaan. Sivuston taustalla on pieni, mutta empaattinen joukko vanhempia, jotka tietävät tasan tarkkaan, mitä oman lapsen teini-ikäistyminen tuo tullessaan. Sivuston tarkoitus on toimia eräänlaisena vertaistuen lähteenä silloin kun tilanne tuntuu toivottomalta tai epäilee, onko tilanne enää lainkaan hallinnassa. Aihetta käsitellään hyvin monipuolisesti eri kanteilta ja todennäköisesti samankaltaisessa olevat lukijat pystyvät hyvinkin samaistumaan sivuston sisältöön. Aikuistumisen kynnyksellä oleva teini tarvitsee valtavasti tukea, kannustusta ja rakkautta, mutta usein unohdetaan tärkeässä ja vastuullisessa asemassa olevat vanhemmat, joille tämä toisinaan haastava ja tunteita puolin ja toisin herättävä elämänvaihe ei myöskään ole välttämättä helppo.